Λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0008 για ενοικίαση 12 περιπτέρων για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0008 για ενοικίαση 12 περιπτέρων για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης 4.000,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0008 για ενοικίαση 12 περιπτέρων για τις καρναβαλικές εκδηλώσεις.

adspk22010.pdfa

Τελευταία Νέα