Λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης 4.500,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0008 για ενοικίαση και τοποθέτηση τέντας για καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης 4.500,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0008 για ενοικίαση και τοποθέτηση τέντας για καρναβαλικές εκδηλώσεις.

Λήψη απόφασης για έγκριση πίστωσης 4.500,00€ εις βάρος του Κ.Α.15.6471.0008 για ενοικίαση και τοποθέτηση τέντας για καρναβαλικές εκδηλώσεις.

adspk192010.pdfa