364/2009 – Λήψη απόφασης για έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων σε παιδικές χαρές, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας»

364/2009 – Λήψη απόφασης για έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων σε παιδικές χαρές, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας»

Λήψη απόφασης για έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων σε παιδικές χαρές, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου μας»

ads364.pdfa