413/2017 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικού για την «Προμήθεια σπόρων, δένδρων, θάμνων και έτοιμου χλοοτάπητα»