058/2009 – Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ»

058/2009 – Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ»

Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ»

ads058.pdfa