057/2009 – Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Η7/2006»

057/2009 – Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Η7/2006»

Λήψη απόφασης για έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ Η7/2006»

ads057.pdfa

Τελευταία Νέα