135/2010 – Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

135/2010 – Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

ads1352010.pdfa