040/2009 – Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/07»

040/2009 – Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/07»

Λήψη απόφασης για έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/07»

ads040.pdfa