411/2009 – Λήψη απόφασης για ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορίας οχημάτων

411/2009 – Λήψη απόφασης για ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορίας οχημάτων

Λήψη απόφασης για ακαταλληλότητα ή ασύμφορη κυκλοφορίας οχημάτων

ads411.pdfa