187/2009 – Λήψη απόφασης για ανανέωση διάρκειας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και υπογραφή της σχετικής σύμβασηςΛήψη απόφασης για ανανέωση διάρκειας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και υπογραφή της σχετικής σύμβασης

187/2009 – Λήψη απόφασης για ανανέωση διάρκειας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και υπογραφή της σχετικής σύμβασηςΛήψη απόφασης για ανανέωση διάρκειας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Λήψη απόφασης για ανανέωση διάρκειας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και υπογραφή της σχετικής σύμβασηςΛήψη απόφασης για ανανέωση διάρκειας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και υπογραφή της σχετικής σύμβασης

ads187.pdfa

187/2009 – Λήψη απόφασης για ανανέωση διάρκειας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και υπογραφή της σχετικής σύμβασηςΛήψη απόφασης για ανανέωση διάρκειας σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και υπογραφή της σχετικής σύμβασης