185/2010 – Λήψη απόφασης για ανανέωση στάθμευσης (ΑΜΑ) σε φορείς – νοσηλευτήρια