223/2010 – Λήψη απόφασης για ανανέωση στάθμευσης (ΑΜΑ) των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρία και ανανέωση στάθμευσης (ΑΜΑ) σε φορέα

223/2010 – Λήψη απόφασης για ανανέωση στάθμευσης (ΑΜΑ) των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρία και ανανέωση στάθμευσης (ΑΜΑ) σε φορέα

Λήψη απόφασης για ανανέωση στάθμευσης (ΑΜΑ) των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρία και ανανέωση στάθμευσης (ΑΜΑ) σε φορέα

ads2232010.pdfa