Λήψη απόφασης για ανανέωση του Δήμου Ιλίου ως συνδρομητή σε δικτυακή βάση δεδομένων της εταιρείας «Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΕΠΕ»

Λήψη απόφασης για ανανέωση του Δήμου Ιλίου ως συνδρομητή σε δικτυακή βάση δεδομένων της εταιρείας «Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΕΠΕ»

Λήψη απόφασης για ανανέωση του Δήμου Ιλίου ως συνδρομητή σε δικτυακή βάση δεδομένων της εταιρείας «Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΕΠΕ»

ade5362010.pdfa