045/2010 – Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθμ. ΙΚΧ 6909 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Χαλκίδος 10

045/2010 – Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθμ. ΙΚΧ 6909 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Χαλκίδος 10

Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθμ. ΙΚΧ 6909 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Χαλκίδος 10

ads0452010.pdfa