065/2010 – Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθμ. ΙΜΙ 8942 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Θεοδοσίου 17

065/2010 – Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθμ. ΙΜΙ 8942 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Θεοδοσίου 17

Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθμ. ΙΜΙ 8942 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού Θεοδοσίου 17

ads0652010.pdfa