Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδό Παναθηναίων.