512/2009 – Λήψη απόφασης για απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για το έτος 2010

512/2009 – Λήψη απόφασης για απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για το έτος 2010

Λήψη απόφασης για απασχόληση πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου, του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για το έτος 2010

ads512.pdfa