191/2010 – Λήψη απόφασης για αποδοχή επιχορήγησης ποσού 589.357,75 € από τη δεύτερη κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2010

191/2010 – Λήψη απόφασης για αποδοχή επιχορήγησης ποσού 589.357,75 € από τη δεύτερη κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2010

Λήψη απόφασης για αποδοχή επιχορήγησης ποσού 589.357,75 € από τη δεύτερη κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2010

ads1912010.pdfa

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a