191/2010 – Λήψη απόφασης για αποδοχή επιχορήγησης ποσού 589.357,75 € από τη δεύτερη κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2010

191/2010 – Λήψη απόφασης για αποδοχή επιχορήγησης ποσού 589.357,75 € από τη δεύτερη κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2010

Λήψη απόφασης για αποδοχή επιχορήγησης ποσού 589.357,75 € από τη δεύτερη κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑ έτους 2010

ads1912010.pdfa

Τελευταία Νέα