319/2009 – Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 3.866,19 € και απόδοσή του σε Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση προγράμματος «Σχολικός Τροχονόμος»

319/2009 – Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 3.866,19 € και απόδοσή του σε Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση προγράμματος «Σχολικός Τροχονόμος»

Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 3.866,19 € και απόδοσή του σε Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση προγράμματος «Σχολικός Τροχονόμος»

ads319.pdfa

319/2009 – Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού 3.866,19 € και απόδοσή του σε Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση προγράμματος «Σχολικός Τροχονόμος»

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a