088/2009 – Λήψη απόφασης για απόδοση ποσού 2.588,11 € σε Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση προγράμματος «Σχολικός Τροχονόμος»

088/2009 – Λήψη απόφασης για απόδοση ποσού 2.588,11 € σε Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση προγράμματος «Σχολικός Τροχονόμος»

Λήψη απόφασης για απόδοση ποσού 2.588,11 € σε Σχολικές Επιτροπές για την υλοποίηση προγράμματος «Σχολικός Τροχονόμος»

ads088.pdfa