245/2013 – Λήψη απόφασης για α) ίδρυση γραφείου κοινωνικής ασφάλισης στο Δήμο Ιλίου και β) αναβάθμιση υπηρεσιών ΕΟΠΥΥ Ιλίου