081/2019 – Λήψη απόφασης για δημιουργία Τοπικού Κέντρου Εγγραφής Δοτών Μυελού των Οστών στο Δήμο Ιλίου