414/2017 – Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου Ιλίου λόγω παραγραφής

414/2017 – Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου Ιλίου λόγω παραγραφής