104/2010 – Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού 1.965,74 € από αποζημίωση για τη διάνοιξη της οδού Ιεράπετρας από τον υπ’ αριθμ. 17/2009 βεβαιωτικό κατάλογο της υπόχρεης ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΝΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

104/2010 – Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού 1.965,74 € από αποζημίωση για τη διάνοιξη της οδού Ιεράπετρας από τον υπ’ αριθμ. 17/2009 βεβαιωτικό κατάλογο της υπόχρεης ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΝΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού 1.965,74 € από αποζημίωση για τη διάνοιξη της οδού Ιεράπετρας από τον υπ’ αριθμ. 17/2009 βεβαιωτικό κατάλογο της υπόχρεης ΚΟΝΤΟΥ ΑΝΝΑΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

ads1042010.pdfa

Τελευταία Νέα