510/2009 – Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων παράνομης στάθμευσης

510/2009 – Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων παράνομης στάθμευσης

Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων παράνομης στάθμευσης

ads510.pdfa

Τελευταία Νέα