182/2012 – Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων παράνομης στάθμευσης

182/2012 – Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων παράνομης στάθμευσης

Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων παράνομης στάθμευσης

ADS1822012.pdfa