Λήψη απόφασης για διόρθωση χορηγηθείσας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Λήψη απόφασης για διόρθωση χορηγηθείσας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Λήψη απόφασης για διόρθωση χορηγηθείσας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ade6172010.pdfa