414/2013 – Λήψη απόφασης για δύο παράνομες διαφημιστικές πινακίδες ΕΛΤΑ στο Ίλιον