400/2009 – Λήψη απόφασης για εγγραφή του Δήμου Ιλίου ως συνδρομητή σε δικτυακή συνδρομητική βάση δεδομένων της εταιρείας Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΕΠΕ

400/2009 – Λήψη απόφασης για εγγραφή του Δήμου Ιλίου ως συνδρομητή σε δικτυακή συνδρομητική βάση δεδομένων της εταιρείας Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΕΠΕ

Λήψη απόφασης για εγγραφή του Δήμου Ιλίου ως συνδρομητή σε δικτυακή συνδρομητική βάση δεδομένων της εταιρείας Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΕΠΕ

ads400.pdfa

Τελευταία Νέα