331/2015 – Λήψη απόφασης για εγγραφή του Δήμου μας ως συνδρομητή στο περιοδικό «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ» των εκδόσεων ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.

331/2015 – Λήψη απόφασης για εγγραφή του Δήμου μας ως συνδρομητή στο περιοδικό «ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ» των εκδόσεων ΑΓΡΟΤΥΠΟΣ Α.Ε.