056/2010 – Λήψη απόφασης για εγγραφή του Δήμου μας ως συνδρομητή στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ»

056/2010 – Λήψη απόφασης για εγγραφή του Δήμου μας ως συνδρομητή στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ»

Λήψη απόφασης για εγγραφή του Δήμου μας ως συνδρομητή στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ»

ads0562010.pdfa