056/2010 – Λήψη απόφασης για εγγραφή του Δήμου μας ως συνδρομητή στην ημερήσια οικονομική εφημερίδα «ΚΕΡΔΟΣ»