120/2010 – Λήψη απόφασης για εγγραφή του Δήμου στη συνδρομήτικη ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών «Δήμος ΝΕΤ ΕΠΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»

120/2010 – Λήψη απόφασης για εγγραφή του Δήμου στη συνδρομήτικη ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών «Δήμος ΝΕΤ ΕΠΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»

Λήψη απόφασης για εγγραφή του Δήμου στη συνδρομήτικη ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών «Δήμος ΝΕΤ ΕΠΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»

ads1202010.pdfa

120/2010 – Λήψη απόφασης για εγγραφή του Δήμου στη συνδρομήτικη ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών «Δήμος ΝΕΤ ΕΠΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ»

More Posts

091/2023 – Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή Τμημάτων της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, στο Πρόγραμμα «Προσχολικής Αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» της ΕΕΤΑΑ, έτους 2023 – 2024 και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου Ιλίου στη δράση αυτή a