098/2009 – Λήψη απόφασης για εκχώρηση από τον Ο.Τ.Ε. ειδικού αριθμού κλήσης για την εξυπηρέτηση των Δημοτών

098/2009 – Λήψη απόφασης για εκχώρηση από τον Ο.Τ.Ε. ειδικού αριθμού κλήσης για την εξυπηρέτηση των Δημοτών

Λήψη απόφασης για εκχώρηση από τον Ο.Τ.Ε. ειδικού αριθμού κλήσης για την εξυπηρέτηση των Δημοτών

ads098.pdfa