098/2009 – Λήψη απόφασης για εκχώρηση από τον Ο.Τ.Ε. ειδικού αριθμού κλήσης για την εξυπηρέτηση των Δημοτών