121/2010 – Λήψη απόφασης για εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 16.869,66 € της υπόχρεης ΧΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ βάσει της 154/2009 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 45084/2009 αίτησή της

121/2010 – Λήψη απόφασης για εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 16.869,66 € της υπόχρεης ΧΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ βάσει της 154/2009 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 45084/2009 αίτησή της

Λήψη απόφασης για εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 16.869,66 € της υπόχρεης ΧΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ βάσει της 154/2009 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 45084/2009 αίτησή της

ads1212010.pdfa

Τελευταία Νέα

121/2010 – Λήψη απόφασης για εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 16.869,66 € της υπόχρεης ΧΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ βάσει της 154/2009 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 45084/2009 αίτησή της