Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τη φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων από 20 Ιουνίου 2011.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τη φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων από 20 Ιουνίου 2011.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τη φωτογραφική κάλυψη εκδηλώσεων από 20 Ιουνίου 2011.

adsdhkepa272011.pdfa