Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για ζωγραφική σκηνικών για την παράσταση ΜΗΔΕΙΑ του Μποστ

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για ζωγραφική σκηνικών για την παράσταση ΜΗΔΕΙΑ του Μποστ

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για ζωγραφική σκηνικών για την παράσταση ΜΗΔΕΙΑ του Μποστ

adsdhkepa1652011.pdfa