Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για ζωγραφική σκηνικών για την παράσταση ΜΗΔΕΙΑ του Μποστ