Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για οργάνωση παρουσίασης έκθεσης «ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για οργάνωση παρουσίασης έκθεσης «ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για οργάνωση παρουσίασης έκθεσης «ΜΝΗΜΕΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑ»

adsdhkepa1382011.pdfa