Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για συναυλία ROCK στο θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για συναυλία ROCK στο θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για συναυλία ROCK στο θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.

adsdhkepa1412011.pdfa