Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για αναγόμωση πυροσβεστήρων

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για αναγόμωση πυροσβεστήρων

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για αναγόμωση πυροσβεστήρων

adsdhkepa1892011.pdfa