Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την παράσταση κουκλοθεάτρου «Το εργαστήρι της φαντασίας».