Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την παράσταση κουκλοθεάτρου «Το εργαστήρι της φαντασίας».

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την παράσταση κουκλοθεάτρου «Το εργαστήρι της φαντασίας».

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την παράσταση κουκλοθεάτρου «Το εργαστήρι της φαντασίας».

adsdhkepa1912011.pdfa