Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για το έργο: θεατρική παράσταση «ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ».

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για το έργο: θεατρική παράσταση «ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ».

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για το έργο: θεατρική παράσταση «ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ».

adsdhkepa1942011.pdfa