Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για το έργο: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για το έργο: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για το έργο: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011.

adsdhkepa1962011.pdfa