Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την θεατρική παράσταση «ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ».

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την θεατρική παράσταση «ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ».

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την θεατρική παράσταση «ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ».

adsdhkepa1902011.pdfa