Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την μουσική συναυλία «τα σοκάκια της Ηπειρώτικης ζωής».

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την μουσική συναυλία «τα σοκάκια της Ηπειρώτικης ζωής».

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την μουσική συναυλία «τα σοκάκια της Ηπειρώτικης ζωής».

adsdhkepa1922011.pdfa