Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την παρουσίαση κωμικής όπερας στην αίθουσα θεάτρου.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την παρουσίαση κωμικής όπερας στην αίθουσα θεάτρου.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την παρουσίαση κωμικής όπερας στην αίθουσα θεάτρου.

adsdhkepa1932011.pdfa