Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για το έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για το έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για το έργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

adsdhkepa1952011.pdfa