Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για το έργο: κινηματογραφικές προβολές Νοεμβρίου Δεκεμβρίου

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για το έργο: κινηματογραφικές προβολές Νοεμβρίου Δεκεμβρίου

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για το έργο: κινηματογραφικές προβολές Νοεμβρίου Δεκεμβρίου

adsdhkepa2002011.pdfa