261/2019 – Λήψη απόφασης για εξωτερική διακλάδωση ακινήτου επί της οδού Αβέρωφ 20