066/2010 – Λήψη απόφασης για επανέγκριση πρότασης τροποποίησης σχεδίου στο Ο.Τ. 1253

066/2010 – Λήψη απόφασης για επανέγκριση πρότασης τροποποίησης σχεδίου στο Ο.Τ. 1253

Λήψη απόφασης για επανέγκριση πρότασης τροποποίησης σχεδίου στο Ο.Τ. 1253

ads0662010.pdfa