087/2016 – Λήψη απόφασης για επανεπιβολή από άρση (ΦΕΚ 191 ΑΑΠ/08.09.2015) ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και εν μέρει τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως σε εφαπτόμενα Ο.Τ. επί των οδών Πετρουπόλεως και Ηρακλείτου περιοχών Μιχελή & Παλατιανής του Δήμου Ιλίου

087/2016 – Λήψη απόφασης για επανεπιβολή από άρση (ΦΕΚ 191 ΑΑΠ/08.09.2015) ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και εν μέρει τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως σε εφαπτόμενα Ο.Τ. επί των οδών Πετρουπόλεως και Ηρακλείτου περιοχών Μιχελή & Παλατιανής του Δήμου Ιλίου

087/2016 – Λήψη απόφασης για επανεπιβολή από άρση (ΦΕΚ 191 ΑΑΠ/08.09.2015) ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και εν μέρει τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως σε εφαπτόμενα Ο.Τ. επί των οδών Πετρουπόλεως και Ηρακλείτου περιοχών Μιχελή & Παλατιανής του Δήμου Ιλίου