087/2016 – Λήψη απόφασης για επανεπιβολή από άρση (ΦΕΚ 191 ΑΑΠ/08.09.2015) ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και εν μέρει τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως σε εφαπτόμενα Ο.Τ. επί των οδών Πετρουπόλεως και Ηρακλείτου περιοχών Μιχελή & Παλατιανής του Δήμου Ιλίου

087/2016 – Λήψη απόφασης για επανεπιβολή από άρση (ΦΕΚ 191 ΑΑΠ/08.09.2015) ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και εν μέρει τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως σε εφαπτόμενα Ο.Τ. επί των οδών Πετρουπόλεως και Ηρακλείτου περιοχών Μιχελή & Παλατιανής του Δήμου Ιλίου

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a

087/2016 – Λήψη απόφασης για επανεπιβολή από άρση (ΦΕΚ 191 ΑΑΠ/08.09.2015) ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και εν μέρει τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως σε εφαπτόμενα Ο.Τ. επί των οδών Πετρουπόλεως και Ηρακλείτου περιοχών Μιχελή & Παλατιανής του Δήμου Ιλίου